Akıl oyunları etkinliği:

Çabuk öğrenmede en etkili metotlardan biriside  “akıl oyunları” dır.  Akıl Oyunları ile çocuklarımız, akıl yürütme, problem çözme, iletişim, doğru, eleştirel düşünme,  yaratıcı düşünme, araştırma, karar verme,  bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik gibi becerileri kazanırlar.

Öğrenciler gruplar halinde mevcut olan akıl oyunlarından seçerek gruplar halinde oyunu oynarlar. Her oyunun kendine has kuralı ve eğitici fonksiyonu vardır. 

 

akil

 

İŞTE Webim