GÜNCEL İLMİHAL:

Edam Yayınlarının İLMİHAL Kitabı bu konuda güzel bir çalışma

Giriş-Niçin ibadet ediyoruz

Temizlik ve Abdest

Namaz ve dua (toplam 3 ders) (Özgür Çocuk Kulübü’nün kitapçığını kullanmak mümkün)

Tebliğ ve emribilmağruf nehyi anil münker

Kuran okumak (toplam 2 ders)

Oruç

Zekat ve infak

Hacc ve Kurban

Tesettür (toplam 2 ders)

Çevre temizliği ve sağlıklı beslenme (helal gıda)

Eğlence ve dinlenme kültürü

Yaşlılara karşı merhamet ve hasta ziyareti

Boş vakti değerlendirme ve zaman kavramı

 

İŞTE Webim