KARAKTER EĞİTİMİ ve KAVRAM ÇALIŞMASI:

(Timaş Yayınlarının Erdemler Dizisi)

(PERESE Karakter Okulu Öğretmen Kitaplarından faydalanmak mümkün- Nobel Yayın Dağıtım)

1- Adalet ve eşitlik, 2- Sevgi ve merhamet, 3- Tutumlu olmak ve cimri olmamak

4- Saygı, 5- Vefa, 6- Sorumluluk, 7- Doğruluk, 8- yardımseverlik, 9- Cesaret, 10- Sabır 

 

İŞTE Webim